فلسفه عاشورا: از دیدگاه اندیشمندان مسلمان
44 بازدید
ناشر: شرکت چاپ و نشر بین‌الملل
نقش: نویسنده
سال نشر: 1379
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این کتاب دیدگاه‌ها و نظریات جمعی از اندیشمندان شیعه و سنی در خصوص قیام عاشورای حسینی گردآمده است .نگارنده سعی کرده دیدگاه‌های مذکور را براساس پنج رویکرد اصلی یعنی ((رهیافت سیاسی ـ حکومتی))، ((رهیافت جامعه‌شناسی))، ((رهیافت تاریخی ـ قومی))، ((رهیافت عرفانی)) و ((رهیافت اسطوره‌ای)) بررسی کرده، سپس مطابق ملاک عقل و منطق، بر آن است کاربرد دنیوی دین و رویکردهای یاد شده را ارزیابی و تحلیل نماید .مخاطبان در این کتاب با دیدگاه‌های سید مرتضی علم‌الهدی، علامه محسن امین، ابن خلدون، طه حسین، شیخ عبدالله علایلی، امام خمینی، مرتضی عسگری، شیخ شمس‌الدین، محمود عقاد، دکتر شهیدی، اقبال لاهوری، و سید بن طاوس آشنا می‌شوند .