در مصاف تندباد (تجربه‌های عرفانی مولوی)
51 بازدید
ناشر: برسات
نقش: نویسنده
سال نشر: 1379
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کتاب از چهار فصل تشکیل یافته و فصل نخست آن متضمن مطالبی است درباره زندگی، احوال و آثار "مولوی بلخی ."نگارنده در فصل دوم و سوم کتاب بر آن است ابتدا با ذکر نکاتی در باب تجربه‌های عرفانی، تجربه مولانا را در امر عرفان شرح و تحلیل نماید .فصل پایانی کتاب مربوط به روزهای پایانی زندگی مولوی و مرگ اوست .نگارنده در بخشی از کتاب یادآور می‌شود" :خدایی که مولوی معرفی می‌کند، حیرت و واله شدن و شیدایی آدمیان را افزون می‌سازد و هرچه در صنع پروردگار بنگریم بر این حیرت اضافه می‌شود، به ویژه وقتی که عارف تجربه‌گرا در صفات کمال و جلال سیر کند ."