نطق بی بیان (بررسی تجربه های عرفانی مولوی در مثنوی)
47 بازدید
محل نشر: اسلام پژوهی » پاییز و زمستان 1384 - شماره 1 (26 صفحه - از 81 تا 106)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
واقعیت و حقیقت تجربه‌های عرفانی مولانا مدت زمان زیادی است که مورد توجه صاحب‌نظران قرار گرفته است. اینکه آیا وی واجد چنین تجربیاتی بوده یا نه و اگر بوده این تجربه‌ها چه کیفیتی داشته‌اند و چه مواردی را شامل می‌شده، مورد سوالات بسیاری قرار گرفته است. با توجه به دیدگاه‌های مختلف راجع به تجربه عرفانی و تجارب عرفانی مولانا تحقیقات متعددی در این زمینه صورت گرفته است و باب بحث همچنان باز است. مقاله حاضر در استمرار این واکاوی‌ها خواهان بررسی موضوع براساس مثنوی است. مقاله حاضر ضمن تعریف تجربه عرفانی به زمینه‌ها، علل، نتایج و موارد تجارب عرفانی مولانا پرداخته است. کلیدواژه ها : مولوی ،مثنوی ،تجربه ،حیرت ،عرفان اسلامی
آدرس اینترنتی