توکل در نهج البلاغه
47 بازدید
محل نشر: اسلام پژوهی » بهار و تابستان 1389 - شماره 4 (24 صفحه - از 61 تا 84)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
توکل از مفاهیم اخلاقی و عرفانی فرهنگ اسلامی است.علمای اخلاق با تأسی به قرآن،مسلمانان را به تحقق عینی این مفهوم در زندگی فردی و اجتماعی خود توصیه کرده‌اند و عارفان از آن،به عنوان یکی از مقامات عرفانی‌ یاد کرده،ضرورت پشت سر گذاشتن آن را بر هر سالکی ضروری دانسته‌اند.منابع‌ اخلاقی و عرفانی ما،مشحون از ضرورت رویکرد به توکل است. توکل در نهج البلاغه هم در معنای اخلاقی و هم در معنای عرفانی به کار رفته است.علی(ع)در نهج البلاغه از جهات مختلف بر اهمیت توکل تأکید کرده، آن را پایهء ایمان،عامل متانت اخلاقی،راهی برای دستیابی به فقر عرفانی و عامل‌ تفکر دانسته است.توکل در این کتاب هرگز جانشین کوشش آدمی نشده،بلکه‌ در جایی کاربرد دارد که دست آدمی از اقدام کوتاه است. کلیدواژه ها : امام علی(ع) ،نهج البلاغه ،توکل
آدرس اینترنتی