نام های اهورامزدا در اوستا
43 بازدید
محل نشر: پژوهشنامه ادیان » پاییز و زمستان 1391 - شماره 12 (18 صفحه - از 79 تا 96)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی